Oświadczenie o ochronie prywatności

Scroll down

Oświadczenie o ochronie prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, jak określono w Oświadczeniu w sprawie prywatności. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane osobowe, jakie przetwarzamy

Hercurius może przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z faktem, iż korzystasz z naszych usług i/lub ponieważ przekazałeś(-łaś) je nam, wypełniając formularz do kontaktu na stronie internetowej Hercurius. Hercurius może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twoje dane adresowe;
 • Twój numer telefonu;
 • Twój adres e-mail;
 • Twój adres IP.

Do czego potrzebne są Hercurius Twoje dane osobowe?

Hercurius przetwarza Twoje dane osobowe, by móc kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli o to wnioskujesz i/lub by móc zwracać się do Ciebie w formie pisemnej (przy pomocy poczty elektronicznej lub tradycyjnej), jeżeli nieprzewidziane okoliczności uniemożliwią kontakt telefoniczny. Oprócz tego Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zawartej z Tobą umowy zlecenia, obejmującej zazwyczaj świadczenie usług na Twoją rzecz lub ich wyszukiwanie.

Jeżeli podejmiesz pracę/pracujesz/pracowałeś(-łaś) dla Hercurius lub zleceniodawców naszej agencji, Hercurius może przetwarzać następujące dane:

 • dane osobowe, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego i/lub bieżącego oraz inne dane do kontaktu;
 • datę i miejsce urodzenia, wiek, płeć;
 • Curriculum Vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym;
 • dane na temat szkoleń i kursów i/lub testów, które zdawałeś(-łaś) we własnym zakresie bądź za naszym pośrednictwem;
 • dane na temat dostępności i urlopów;
 • narodowość, numer BSN i dane dokumentu tożsamości (kopia dokumentu tożsamości), ewentualne pozwolenie na pracę;
 • dane w ramach analizy kandydata przed zatrudnieniem;
 • dane dotyczące rodzaju i zakresu wcześniejszej współpracy z innymi firmami w zakresie pośrednictwa pracy, jak również dotyczące jej zakończenia;
 • inne dane mające/mogące mieć znaczenie w ramach oceny przydatności kandydata, na przykład referencje i świadectwa oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego;
 • pozostałe dane powiązane z rejestracją kadr, wynagrodzeń i zwolnień; 
 • innego rodzaju treści, jakie sam(a) dobrowolnie udostępniasz (zdjęcia, filmy); 
 • inne dane niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na skutek obowiązującego prawa bądź też niezbędne w związku z jego stosowaniem.

Jak długo Hercurius przechowuje Twoje dane?

Hercurius przechowuje Twoje dane nie dłużej, niż jest to wyraźnie konieczne do realizacji celów, dla których Twoje dane są gromadzone. Wyjątek stanowią tutaj dane, które musimy przechowywać przez dłuższy czas, gdyż taki obowiązek nakładają na nas przepisy prawa. Jeżeli nie podpiszemy z Tobą umowy, Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez rok.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Hercurius przekazuje Twoje dane osobowe innym przedmiotom jedynie, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy z Tobą lub też do spełnienia obowiązku prawnego. Z firmami, które na nasze zlecenie przetwarzają Twoje dane osobowe, mamy zawarte umowy o przetwarzaniu danych, by zagwarantować, iż podmioty te będą obchodziły się z nimi w bezpieczny i poufny sposób.

Rejestracja wizyt na stronie internetowej

Na stronie internetowej Hercurius rejestrowane są ogólne dane dotyczące wizyt, takie jak adres IP Twojego komputera oraz godzina wysłania żądania i dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dane te są wykorzystywane do analizowania sposobów odwiedzania strony i korzystania z niej. Hercurius B.V. stosuje te informacje celem ulepszania działania strony internetowej. Są one możliwie anonimizowane i nie są przekazywane osobom trzecim.

Google analytics

Hercurius korzysta z Google Analytics, by prowadzić ewidencję sposobu, w jaki użytkownicy strony internetowej korzystają z niej oraz nadzorować efektywność reklam Adwords dotyczących Hercurius widocznych na stronach wyszukiwania Google. Zgromadzone w ten sposób informacje, w tym dotyczące adresu Twojego komputera (adres IP), są przekazywane Google i przechowywane na serwerach tej firmy w Stanach Zjednoczonych. Celem uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z polityką prywatności firmy Google. Google wykorzystuje te informacje, by ewidencjonować, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona internetowa, by móc przekazywać Hercurius raporty na temat strony oraz by oferować swoim reklamodawcom informacje na temat skuteczności ich kampanii. Firma Google może udostępniać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest do tego zobowiązana z mocy prawa lub o ile te osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Hercurius nie ma na to jakiegokolwiek wpływu. Hercurius nie daje firmie Google zgody na to, by wykorzystywała ona dane analityczne uzyskane za pośrednictwem Hercurius na potrzeby innych świadczonych przez siebie usług.

Wgląd w dane, ich modyfikowanie lub przetwarzanie

Przysługuje Ci prawo do wglądu w Twoje dane osobowe, ich korygowania lub usuwania. Wnioski o wgląd, korektę lub usunięcie danych możesz przesyłać na adres: info@hercuriusbv.nl. Hercurius odpowie na Twoją prośbę jak najszybciej, a najpóźniej w terminie 4 tygodni.

Zabezpieczenia

Hercurius poważnie traktuje kwestię ochrony Twoich danych i stosuje odpowiednie środki, by przeciwdziałać ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi do nich, ich niepożądanemu upublicznieniu oraz ich nieuprawnionej zmianie. Strona internetowa Hercurius korzysta z uwierzytelnionego certyfikatu SSL, by zagwarantować, iż Twoje dane osobowe nie dostaną się w ręce osób nieupoważnionych. Jeżeli uważasz, iż Twoje dane osobowe nie są właściwie zabezpieczone lub też masz przesłanki świadczące o ich niewłaściwym wykorzystaniu bądź też jeżeli potrzebujesz dalszych informacji na temat zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych przez Hercurius, skontaktuj się z Hercurius pod adresem info@hercuriusbv.nl. https://www.hercurius.nl/ to strona internetowa agencji Hercurius. Z Hercurius można skontaktować się w następujący sposób:

Adres siedziby: Marialaan 77, 6541 RC Nijmegen

Numer wpisu do rejestru Izby Handlowej: 63742217

Telefon: 085-2736770

Adres e-mail: info@hercuriusbv.nl

Składanie skarg

Ewentualne skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Hercurius można składać do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Oczywiście wolimy najpierw rozwiązać dany problem wspólnie z Tobą.

Hercurius©
More than people...

Adres
Marialaan 77
6541 RC Nijmegen
T +31 (0) 85 273 6770
E info@hercuriusbv.nl