privacyverklaring

Scroll down

privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hercurius kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hercurius, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hercurius verstrekt. Hercurius kan de volgende persoonsgegevens verwerken

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom Hercurius gegevens nodig heeft

Hercurius verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening of het zoeken daarvan voor u.

Indien u voor Hercurius of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Hercurius onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum Vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie 
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto) 
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Hoe lang Hercurius gegevens bewaart

Hercurius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Hercurius verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat zij ook op een beveiligde vertrouwelijke wijze met de gegevens omgaan.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Hercurius worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hercurius B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Hercurius maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hercurius bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hercurius te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hercurius heeft hier geen invloed op. Hercurius heeft Google geen toestemming gegeven om via Hercurius verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwerken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hercuriusbv.nl. Hercurius zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Hercurius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hercurius maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hercurius verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hercurius op via info@hercuriusbv.nl. https://www.hercurius.nl/ is een website van Hercurius. Hercurius is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Marialaan 77 6541 RC Nijmegen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63742217

Telefoon: 085-2736770

E-mailadres: info@hercuriusbv.nl

Klacht indienen

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Hercurius kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Uiteraard willen we er graag eerst samen uitkomen.

Hercurius©
More than people...

Bezoekadres
Marialaan 77
6541 RC Nijmegen
T +31 (0) 85 273 6770
E info@hercuriusbv.nl