Actueel

Scroll down

Vertrouwen in transport- en logistieksector groeit

Maandag 02-10-2017

Er is volop werk in de transport- en logistieksector. Vooral in de sector van het internationaal goederenvervoer.

Transportondernemers, vooral in de sector van het internationale goederenvervoer, hebben het vertrouwen terug: het niveau was in de afgelopen 10 jaar nog niet zo hoog als nu.

Internationaal goederenvervoer groeit

Vooral in de sector van het internationaal goederenvervoer is meer werk dan voorspeld. In het eerste kwartaal profiteerden transportbedrijven van de sterk toenemende export van goederen. Volgens de conjunctuurenquête van TLN was het in deze periode zelfs drukker dan transportondernemers hadden verwacht. Cijfers ondersteunen dat: de eerste drie maanden van dit jaar waren qua bedrijvigheid de beste sinds 2007. Werk in het binnenlands transport daalde maar werd gecompenseerd door de bedrijvigheid in het internationaal transport, wat volgens het CBS met 8 procent groeide. Uiteindelijk profiteerde hiervan de hele transport- en logistieksector. Er werden in het eerste kwartaal van 2017 minder transportbedrijven failliet verklaard. Volgens het CBS gaat het om  21 bedrijven, dat is 30 procent minder dan een jaar eerder.

Gelijke omzet minder winst

Het omzetniveau bleef begin dit jaar gelijk aan dat van de laatste drie maanden in 2016. Het winstniveau daalde licht. Ook qua omzet ging het binnenlandse transport er iets op achteruit. De internationale transporten zorgden juist voor meer omzet. De prijzen stegen naar het hoogste punt in zes jaar, maar zijn volgens veel ondernemers nog altijd te laag. Bijna driekwart van de ondernemers is over de hoogte van de prijzen niet tevreden.


Meer informatie?

Neem contact met ons op +31 (0) 85 273 6770 of via info@hercuriusbv.nl.