Actueel

Scroll down

Veilig zaken doen!

Donderdag 14-01-2021

Volgens de cijfers van 1 november 2020 van de Stichting Normering Arbeid zijn er in Nederland 4.703 SNA gecertifceerde ondernemingen. In een land waarin zo'n 16.000 uitzendorganisaties zijn geregistreerd en wat dus betekent dat ruim 70% vana de uitzendbureau's  niet is gecertificeerd!.

En wist je dat het grote gevolgen kan hebben als je als inlener zaken doet met een niet gecertificeerde uitzendonderneming? Inleners die werknemers inlenen van een uitzendonderneming met het SNA keurmerk zijn gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting. Je leest hier alles over via deze  link: 

www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk

En Oh ja.... Hercurius More than People is overigens wel gecertificeerd; een veilige gedacte!