Actueel

Scroll down

Opdrachtgeversverklaring via webmodule vervangt Wet DBA

Woensdag 29-11-2017

Lange tijd is het onrustig geweest rondom de invoering van de Wet DBA. Komt die er nu wel of niet? Er is nu duidelijkheid.

Lange tijd is het onrustig geweest rondom de invoering van de Wet DBA. Komt die er nu wel of niet? Het regeerakkoord van kabinet Rutte III verschaft duidelijkheid: de wet wordt afgeschaft, maar komt met een alternatief in de vorm van een opdrachtgeversverklaring via een webmodule. Daarnaast wordt er een minimumtarief van € 15 tot € 18 per uur voor zzp’ers vastgesteld.

Webmodule moet zzp’er zekerheid bieden

Voorafgaand aan een opdracht moet een opdrachtgever via de webmodule vragen over de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer beantwoorden. Hieruit volgt een verklaring die de opdrachtgever vrijwaart van loonheffing, de zogenoemde opdrachtgeversverklaring. Deze verklaring moet de zzp’er zekerheid bieden. Vult de opdrachtgever de vragen in de webmodule echter onjuist in, dan loopt hij alsnog het risico op een naheffingsaanslag. Het kabinet geeft aan dat de kans klein is dat dit gebeurt. Toch is Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, kritisch. Hij gelooft dat de onrust bij opdrachtgevers niet minder zal worden door deze webmodule met onzekere uitkomst. Bovendien blijft de verantwoordelijkheid, net zoals bij de Wet DBA, voor een deel bij de opdrachtgever liggen.

Minimum uurtarief zzp’er

Wanneer een zzp’er minder dan € 15 per uur factureert, moet de opdrachtgever hem in loondienst nemen. Voor de gezonde verhoudingen op de arbeidsmarkt is dit een goed plan, vertelt arbeidseconoom Ronald Dekker aan Nu.nl. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW is positief, omdat hierdoor excessen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden voorkomen. Maarten Post is minder te spreken over deze maatregel en vindt dat het indruist tegen de vrijheid van het ondernemerschap.

”Gaat webmodule toepasbaar zijn voor de markt?”

Twan Loeffen, directeur van Hercurius, is benieuwd of de module toepasbaar gaat zijn voor de markt: “Gezien de verschillende standpunten die er zijn met betrekking tot de nieuwe maatregelen, ben ik benieuwd hoe ze gaan uitpakken. Ik vraag mezelf nog steeds af waarom de VAR-verklaring - met name de VAR-WUO - is ingetrokken. Het was een perfect systeem voor ondernemers. Iedereen, zowel de zzp’er als de opdrachtgever, was netjes afgeschermd voor naheffingsaanslagen. Ik denk dat de overheid de toename op de afgegeven VAR-verklaringen destijds heeft onderschat. Al deze (schijn)zelfstandigen moesten controleerbaar zijn op aangiftes. Ik pleit er dan ook voor om de VAR-WUO weer in te stellen, maar dan met een extra toevoeging.”

Twan vervolgt: “Laat de opdrachtgever bijvoorbeeld 40% van de factuur van de zzp’er op een G-rekening (een geblokkeerde rekening) storten onder vermelding van het BSN-nummer van de zzp’er. Dan is de opdrachtgever beschermd tegen aansprakelijkstelling van loonbelasting en de zzp’er zal op tijd aangifte doen, omdat hij naar alle waarschijnlijkheid een teruggave heeft op zijn inkomstenbelasting. Laat bovendien de zzp’er zelf zijn uurtarief bepalen. Een minimumuurtarief aanhouden is geen slecht idee, maar het lijkt mij beter om voor iedere branche een ander minimumtarief te bepalen. Zo kan een zzp’er zich onderscheiden op basis van kwaliteit.”