Actueel

Scroll down

Meer vrouwen in de bouw: het kan!

Maandag 08-07-2019

De bouw heeft de laatste jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt.

Plannen, coördineren en samenwerken zijn kernkwaliteiten die in de bouw van groot belang zijn. Voor vrouwen een aantrekkelijke werkomgeving zou je zeggen, want de meeste  vrouwen bezitten die kwaliteiten.

Maar hoe komen we daar?

  • Deeltijdwerk beter mogelijk maken; de bouw kent bijzondere werktijden, vroeg beginnen en laat eindigen, soms lange reistijden. Dit maakt de combinatie van werk en zorgtaken of gezin vaak lastig. Maar de werktijden zijn geen wetmatigheid, dus daarin kunnen andere beslissingen genomen worden.
  • Er heerst nog altijd een mannencultuur op de bouwplaats, maar ook daar kunnen bedrijven en werknemersorganisaties verandering in brengen. Zorg voor een vrouwvriendelijke cultuur en voor voorzieningen op de bouwplaats. 
  • De bouw is nog altijd een sector met relatief veel arbeidsongevallen. Dat het nog veiliger moet is een gedeeld belang voor alle partijen.

Waar een wil is, is een weg en bovenstaande maatregelen zijn niet onoverkomelijk...

Het aantal meisjes dat een bouwkundige opleiding gaat volgen is sinds 2017 gestegen, dus dat biedt perspectief!