Actueel

Scroll down

Internationale Dag van veiligheid op het werk

Zondag 28-04-2019

Op 28 april elk jaar is het de Internationale Dag van veiligheid op het werk!

Die dag herdenken de vakbonden ook dat wereldwijd elke dag 6.300 (!) werknemers overlijden als gevolg van een arbeidsongeval of een werkgerelateerde ziekte.

Vakbond FNV richt zijn pijlen in het bijzonder op de risico’s van tijdelijke arbeidskrachten op de werkvloer.Zij zijn vaak minder goed op de hoogte van de werkplek en specifieke risico's. Werkgevers moeten er consequent op toezien dat de medewerkers de juiste veiligheids instructies krijgen en de juiste PBM's toegereikt krijgen.

Ook de medewerker zelf speelt een belangrijke rol hierin en moet goed beseffen dat kwesties rondom veiligheid altijd bespreekbaar zijn en serieus genomen moeten worden!