Actueel

Scroll down

Hercurius voorbereid op nieuwe privacywet

Woensdag 25-04-2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet. Hercurius is erop voorbereid. 

De privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens. Bedrijven, overheden, stichtingen en verenigingen moeten straks meer duidelijkheid geven over welke gegevens zij verzamelen, waarom zij deze verzamelen en hoe lang zij gegevens bewaren.

Als uitzend- en detacheringsbureau is het voor Hercurius noodzakelijk om persoonsgegevens te vragen aan kandidaten en uitzendkrachten, onder andere voor salarisverwerking of vanwege een wettelijke verplichting (kopie ID). Daarom zijn we goed voorbereid op de nieuwe privacywet. Dit houdt onder andere in dat we:

  • alleen persoonsgegevens verwerken wanneer het echt noodzakelijk is;
  • gegevens beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik;
  • de toegang tot gegevens beperken tot werknemers en/of derden die de gegevens nodig hebben om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren.

Sta je bij ons ingeschreven en heb je vragen over de nieuwe privacywet? Neem gerust contact met ons op.