Actueel

Scroll down

Handhaving Wet DBA uitgesteld

Vrijdag 08-09-2017

De Wet DBA is tot juli 2018 uitgesteld. Bij de invoering van deze wet, die de VAR opvolgt, was veel onduidelijkheid. Hercurius werkt met modelovereenkomsten.

De Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is tot juli 2018 uitgesteld. Bij de invoering van deze wet, die de VAR (verklaring arbeidsrelatie) opvolgt, was veel onduidelijkheid waardoor sommige werkgevers huiverig werden om zzp'ers in te huren. Om ongewenste effecten van de nieuwe wet tegen te gaan beloofde demissionair staatssecretaris van financiën Eric Wiebes deze zomer dat de Wet DBA tot juli 2018 niet wordt gehandhaafd. Concreet betekent dit dat de belastingdienst tot die tijd geen boetes uitdeelt aan zzp'ers en opdrachtgevers, als ze achteraf oordeelt dat er toch sprake was van een dienstbetrekking. 

Van VAR naar Wet DBA

De VAR was bedoeld om te voorkomen dat zelfstandigen in een verkapt dienstverband zouden belanden bij een werkgever. Met de VAR kon worden vastgesteld of werkgevers loonheffingen moesten betalen over de inkomsten van de werknemer. Maar bij dit systeem lagen alle risico's bij de zzp'er. Als achteraf door de belastingdienst werd beoordeeld dat er sprake was van een dienstverband, was het de zzp'er die de naheffing kreeg en het risico liep op verminderd belastingvoordeel. En valse concurrentie, waarbij werkgevers medewerkers inruilen voor goedkopere zelfstandigen, was met de VAR ook moeilijk uit te sluiten. Daarom werd de Wet DBA in het leven geroepen.

Modelovereenkomsten

De Wet DBA maakt gebruik van een modelovereenkomst waarin de arbeidsrelatie staat beschreven. De overeenkomst wordt door de werkgever en zzp'er opgesteld, waarna de belastingdienst keurt of de zzp'er daadwerkelijk als zelfstandige aan de slag is. De belastingdienst heeft voor diverse beroepsgroepen kant-en-klare modelovereenkomsten opgesteld die opdrachtgevers en zzp'ers zo kunnen downloaden en gebruiken. "Als wij een zzp'er een opdracht aanbieden in bijvoorbeeld de bouw, maken we ook gebruik van een modelovereenkomst die dan door beide partijen getekend wordt. Dit voorkomt onduidelijkheid en geeft de zekerheid dat zowel de werkzoekenden als de werkgevers die bij ons staan ingeschreven later geen problemen krijgen met de belastingdienst", vertelt Elise Hommersom, backofficemedewerkster bij Hercurius. "Blijkt er geen passende modelovereenkomst dan kunnen wij ook zelf een overeenkomst opstellen die we ter beoordeling voorleggen aan de belastingdienst."


Meer informatie?

Neem contact met ons op +31 (0) 85 273 6770 of via info@hercuriusbv.nl.