Actueel

Scroll down

Gelijke betaling voor uitzendmedewerkers versus vaste krachten

Donderdag 25-03-2021

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

De inlenersbeloning is in 2015 wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan en elk uitzendorganisatie is vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht verplicht de inlenersbeloning toe te passen.

Welke CAO wordt toegepast door de inlener?

Om de inlenersbeloning goed te hanteren moet een uitzendorganisatie goed in beeld hebben welke CAO de opdrachtgever volgt en wanneer de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de odrachtgever zijn tewerkgesteld.

De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO worden toegepast bij het bepalen van de inlenersbeloning:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Als de uitzendorganisatie NEN-4400 1 gecertificeerd is, weet je dat je met een betrouwbare orgnisatie samenwerkt, want zij worden halfjaarlijks gecontroleerd op onder andere het juist toepassen van de inlenersbeloning.

Uiteraard is Hercurius More than People in het bezit van dit certificaat. Dat is voor zowel onze uitzendmedewerkers als onze opdrachtgevers een geruststellende gedachte!