Actueel

Scroll down

Agressie op de werkvloer, wat te doen?

Woensdag 29-09-2021

Hopelijk overkomt het je nooit en heb je het ook nooit meegemaakt en gelukkig komt agressie ten opzichte van medewerkers van Hercurius ook niet vaak voor, maar toch hoor je regelmatig geluiden in het nieuws over agressiviteit en agressief gedrag op de werkvloer.

Hoe ga je op de juiste manier om met welke vorm van agressie dan ook?

Risicobeleid & Voorlichting

In ons risicobeleid komen o.a. aan de orde: onze visie op agressie en geweld, risico inventarisatie, analyseren van situaties, melding en registraties van incidenten en dadergerichte aanpak na grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens voorlichting staat het voorkomen van escalaties en het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag centraal.

Tips om escalatie te voorkomen

             1. Denk eerst aan jouw eigen veiligheid, neem geen onnodige risico’s.

2. Blijf zoveel als mogelijk kalm en beheerst, kom zelfverzekerd over. Houd je gevoel en fysieke  reacties onder controle. Adem rustig in, draai een kwartslag weg van de agressieve persoon, leg een rustige uitdrukking in je gezicht. Probeer te bedenken ‘Dit is niet tegen mij persoonlijk gericht’. 

3. Ga niet mee in het gedrag van de ander. Scheldt de agressieve persoon je uit, ga dan niet hetzelfde doen.

4. Reageer professioneel. Men is van nature gewend zichzelf in zo’n situatie te verdedigen of de tegenaanval in te zetten. Deze reacties zijn niet effectief en de agressie kan dan escaleren. Tel eerst tot tien, maak een goede inschatting van de situatie en neem dan de volgende regels in acht.

             5. Laat de agressieve persoon uitrazen.

6. Toon begrip voor de situatie van de agressieve persoon, maar geef hem niet het idee dat hij wel of geen gelijk heeft. Ga daarom nooit inhoudelijk in op de zaak.

7. Alarmeer een naaste collega of laat iemand hulp inschakelen, zorg daarom dat je altijd met twee collega’s een risicovol gesprek aangaat.

8. Wijs de persoon op het ongewenste, agressieve gedrag en verzoek de persoon het gedrag te stoppen en rustig te worden, zodat het gesprek voortgezet kan worden of een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Stel de persoon voor een keuze.

             10. Dit kun je nog een keer herhalen

11. Als de persoon zijn gedrag niet stopt, geef dan aan dat je het gesprek gaat stoppen om die reden en geef aan dat je op een later tijdstip een nieuwe afspraak wilt maken.

13. Als de persoon het gedrag nog steeds niet heeft gestopt, verzoek hem dan het gebouw/ de werkplaats te verlaten. Verlaat de persoon het gebouw/ werkplaats niet, verzoek hem dan nogmaals het gebouw/ werkplaats te verlaten.

14. Weigert de agressieve persoon te vertrekken, bel 112 en alarmeer de politie;

Een medewerker die met agressief gedrag wordt geconfronteerd moet niet het gevoel hebben er alleen voor te staan. Hercurius voert een beleid om agressie en geweld tegen haar medewerkers te voorkomen. Het beleid is gebaseerd op de visie ‘agressie wordt niet geaccepteerd’. Die visie dragen we uit onder onze medewerkers.